Penetrácia

Po dôkladnej príprave dreviny, teda vysušení, prebrúsení, atď., sa podklad napustí penetračným prípravkom.

Životnosť povrchovej úpravy výrobkov, ktoré sú vystavené vonkajším poveternostným vplyvom
ovplyvňujú:

Produkty

Všetky typy našich napúšťadiel sú transparentné a zaišťujú drevine základnú ochranu. Povrchová úprava musí byť dokončená náterovými hmotami podľa doporučeného pracovného postupu v technickom liste. Spotreba je závislá na spôsobe aplikácie, na druhu a množstve upravovanej dreviny. Napúšťadlo vysychá okysličovaním, preto, prosím, dbajte na pokyny výrobcu pre prácu s týmito materiálmi (pozor na možné riziko samovznietenia odpadov a zbytkov ).

Vodou riediteľné

XS 612 WH900

XS 612 WH900 je koncentrovaný impregnačný prostriedok, ktorý poskytuje drevine ochranu proti hubám, plesniam a prevenciu pred niektorým drevokazným hmyzom. Percento riedenia je závislé na druhu použitej dreviny. Môže byť aplikovaný polievaním, máčaním alebo natieraním štetcom. Po ošetrení a usušení sa môže drevo uzatvoriť.

H-FLEX OIL 166

H-FLEX OIL 166 základný olej , ktorý vďaka veľmi dobrej penetrácii zaisťuje podkladu kvalitnú ochranu proti prenikaniu vody  do dreva. To znamená, že je minimalizované riziko praskania a hniloby. Aplikuje sa máčaním alebo natieraním štetcom.

Alkyd - olejové

Woodseal g-oil clear

Woodseal g-oil clear je napúšťadlo chrániace drevo proti vlhkosti a hnilobe, hlavne na priečnych rezoch. Nanáša sa máčaním, avšak u výrobkov s malým priečnym prierezom (napr. obloženie a pod.) Je možná aj aplikácia štetcom.

VYBERTE SI DRUH INTERIÉROVÉHO NÁTERU
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top