Kyselinou vytvrdzujúce

Produkty (ďalej „KT“) sú dvojzložkové náterové hmoty, ktoré  rýchlo vytvrdzujú. Vyznačujú sa dobrou krycou schopnosťou a predovšetkým výbornou odolnosťou voči chemickému a mechanickému zaťaženiu. Významným faktorom je tiež výhodná cena povrchovej úpravy.

Vytvrdzovací proces štartuje, keď sa do laku pridá kyselina (tvrdidlo/tužidlo).

Pre kvalitu výslednej povrchovej úpravy je veľmi dôležité dodržať doporučené parametre, zvlášť pomer tuženia a technologické časy. Rozpúšťadlo sa v priebehu chemického procesu odparuje a tým dochádza k vysychaniu náteru. Po zaschnutí pokračuje proces vytvrdzovania ešte ďalšie 3-4 týždne. Po úplnom vyzretí laku sú rozpúšťadlá celkom odparené, teda nie sú súčasťou lakového filmu. A práve vtedy je odolnosť povrchovej úpravy maximálna.

Pripravená zmes laku, tužidla a riedidla má obmedzenú životnosť, rádovo niekoľko dní. Túto zmes, rovnako ako jej zložky je nutné uchovávať samostatne v originálnych obaloch alebo v nádobách určených pre tento druh náterových hmôt. KT sa aplikujú striekaním, na valcovej a clonovej nanášačke.

Laky – neobsahujú žiadny pigment, alebo len vo veľmi malom množstve, transparentné.

Farby – majú vysoký obsah pigmentov, plne-krycie.

VYBERTE SI DRUH INTERIÉROVÉHO NÁTERU
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top