Nové práškové farby dokážu chrániť proti teplote aj korózii.

Firma Teknos vyvynula v spoluprácii so svojimi klientmi nový systém práškových farieb, ktorý dokáže chrániť aj proti vysokej teplote a zároveň proti korózii. Je teda alternatívou ku mokrým zink silikátovým systémom, ktrocýh aplikácia je pomerne zložitá.

Tento systém je vhodný pre aplikáciu napríklad na výfuky, časticové filtre, katalizátory a pod. Spĺňa požiadavky koróznej kategórie C4/H podľa normy ISO 12944-5.

Úprava povrchu otryskaním na stupeň Sa 21/2, alebo chemická s konverznou vrstvou.

INFRALIT SI 8009-05 zink-silikátový prášok – 70 µm
INFRALIT SI 8009-02 silikátový prášok – 70 µm
Celková hrúbka systému – 140 µm

Aplikácia: Corona. Čas vytvrdzovania: 30 min./200°C (teplota kovu).

NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top