Certifikáty

EN 71

Naše výrobky spĺňajú požiadavky nariadení Európskeho štandardu EN 71 – časť 3 (migrácia niektorých prvkov, bezpečnosť hračiek). Ohľadné certifikátu pre konkrétny produkt nás, prosím, kontaktujte.

IKEA IWAY

Výrobca nami dodávaných náterových hmôt Akzo Nobel Industrial Coatings AB je certifikovaným dodávateľom spoločnosti IKEA a spĺňa teda špecifické požiadavky tohto svetového výrobcu zariaďovacích výrobkov.

TEKNOS

Spoločnosť Teknos disponuje medzinárodnými certifikátmi v oblastiach:

– kvalita: ISO 9001:2008

– environmentálne manažérstvo: ISO 14001:2004

Snažime sa chovať zodpovedne nie len k našim klientom, ale aj k našim budúcim generáciám.

NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top