Eco-Clean

Používanie biocídov v rezných a procesných kvapalinách má mnoho nevýhod. Zápach, nezdravý vzduch a v neposlednom rade ich značná toxicita pre životné prostredie. Európska únia berie všetky tieto problémy veľmi vážne a od 1. januára 2015 podstatne sprísnila pravidlá pre používanie biocídov.

Eco-Clean čistí rezné a procesné kvapaliny rýchlo, efektívne a úplne bez použitia biocídov. Nepríjemné zápachy zmiznú, pracovné prostredie sa zlepší a kvapaliny vydržia oveľa dlhšie. Jedná sa o situáciu výhodnú tak z finančného hľadiska, ako aj z hľadiska životného prostredia.

Eco-Clean prístroje sú nákladovo efektívne a veľmi ľahko sa používajú. Zamedzíte akýmkoľvek prestojom výroby, nakoľko sa používajú počas prevádzky stroja.

Eco-Clean eliminuje škodlivé baktérie a huby v rezných a procesných kvapalinách. Ponúka niekoľko výhod pre strojársky priemysel:

  • Nie sú potrebné biocídne prípravky.
  • Rezné a procesné kvapaliny možno používať dlhšiu dobu, čím sa zníži doba prestojov → nižšie náklady na prevádzku!
  • Lepšie pracovné prostredie.
  • Eliminuje takzvané pondelkové zápachy.
  • Pomáha stabilizovať pH. Riziko korózie a opotrebenia nástrojov sa znižuje.
  • Redukuje prímesi cudzích olejov (kvapalina je menej lepkavá), pracovné zariadenia sú čistejšie a vzniká menej oceľovej/plastovej drviny → šetrí čas aj peniaze!
  • Prevencia pred penením.

Eco-Clean umožňuje úplné vylúčenie biocídnych prípravkov  pre rezné a procesné kvapaliny. Je to osobitne dôležité, pretože pripravované smernice EÚ budú znamenať ešte prísnejšie pravidlá pri používaní  týchto prípravkov.

NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top