Medzivrstva

Optimalizácia systému pre lepšie výsledky.

 

Lazúrovacie medzivrstvy
Tvrdé drevá s veľkými pórmi sa pri bežnom striekaní medzivrstvy na okrajoch pórov a na hranách často nevyplnia tak optimálne. Preto sa nad nimi pri záverečnom lakovaní nevytvorí homogénny, uzavretý film s dostatočným vyplnením pórov. Tieto kritické zóny predstavujú potenciálne „slabé miesta“ pre poveternostné vplyvy, pretože tade môže vniknúť vlhkosť a UV žiarenie. V takom prípade poskytuje medzivrstva zvýšenú systémovú bezpečnosť.

Krycie medzivrstvy

Pri drevách, ktoré sú bohaté na zložky (okrem smreka červeného), poskytuje RUBBOL® WM 270 v kombinácii s izolačným základným náterom dobrú ochranu proti nežiaducim nafarbeniam. V každom prípade je však nutné dodržať odporúčanú dobu sušenia (pozrite technický katalógový list).

Produkty:


CETOL® WM 610 – Vysoko transparentný izolačný základný náter pre konštrukčné prvky z dreva, exteriér a interiér. Mimoriadne dobré zmáčanie pórov a plnenie pórov driev s veľkými pórmi. Aplikácia striekaním.
CETOL<sup>®</sup> WM 610
CETOL® WM 665 – Vysoko transparentná medzivrstva pre konštrukčné prvky z dreva, exteriér. Mimoriadne dobré vlastnosti zmáčania zlepšujú ochranu dreva a zaisťujú dobré zmáčanie a plnenie pórov. Aplikácia namáčaním a polievaním.
CETOL<sup>®</sup> WM 665
CETOL® WM 675 – Vysoko transparentná, izolačná medzivrstva pre konštrukčné prvky z dreva, exteriér a interiér, veľmi dobré zmáčanie a plnenie pórov. Aplikácia namáčaním a polievaním.
CETOL<sup>®</sup> WM 675
RUBBOL® WM 270 – Biela medzivrstva s izolačným účinkom proti časticiam dreva ohrozujúcich náter pre konštrukčné prvky z dreva (nevhodné pre smrek červený), exteriér a interiér. Aplikácia striekaním.
RUBBOL<sup>®</sup> WM 270
RUBBOL® WM 274 – Biela základná vrstva a medzivrstva pre konštrukčné prvky z dreva, exteriér a interiér. Mimoriadne vhodné pre pórovité druhy dreva. Dvojnásobným polievaním možno dosiahnuť suchú kryciu vrstvu hrúbky 30 µm. Aplikácia namáčaním a polievaním.
RUBBOL<sup>®</sup> WM 274

RUBBOL<sup>®</sup> WP 168 <sup>BPD</sup>

VYBERTE SI DRUH INTERIÉROVÉHO NÁTERU
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top