Zatmeľovacia hmota

Použitím správnej tesniacej hmoty zabránite preniknutiu vlhkosti.

Pre trvalú, preventívnu ochranu proti vlhkosti vo V spojoch odporúčame rozhodne použiť po základnom nátere elastickú konzerváciu pomocou produktu Kodrin WV 472 v prípade priehľadných systémov a produktu Kodrin WV 470 v prípade krycích systémov. Mimoriadny pozor treba dať na tie miesta konštrukcie, ktoré sú potenciálnym terčom ohrozenia. Napríklad rohové spoje na oknách sú vystavené mimoriadnym záťažiam. Nakoľko tu pôsobia pohybové sily dreva v rôznych smeroch, V spoje sa môžu ľahko otvoriť. Tak môže bez prekážok vnikať vlhkosť. Dôsledok: Drevo napučí, môže sa vytvoriť pleseň. Zákonite môžu nasledovať ďalšie škody. Tu pomôžu naše konzervačné produkty.

Produkty:


Kodrin WV 456 – Bezfarebná tmelovacia hmota na báze vody pre bezpečné utesňovanie priečnych rezov. Pre lazúrovacie a transparentné nátery, aplikácia po základnom nátere (natieranie, ručné nanášanie).
Kodrin WV 456
Kodrin WV 457 – Bezfarebný plnič spojov na báze vody na utesňovanie priečnych rezov V spojov drevených okien a dverí na ochranu pred nasiakavosťou, exteriér a interiér. Pre krycie (farebné) a transparentné nátery, aplikácia po základnom nátere (vstreknúť do V spoja a zarovnať prstom).
Kodrin WV 457
Kodrin WV 458 – Bezfarebný plnič spojov na báze vody na utesňovanie priečnych rezov V spojov drevených okien a dverí na ochranu pred nasiakavosťou, exteriér a interiér. Pre krycie (biele a svetlé) nátery, aplikácia po základnom nátere (vstreknúť do V spoja a zarovnať prstom).
Kodrin WV 458
Kodrin WV 470 – Elastická tesniaca hmota na vyplňovanie a utesňovanie V spojov drevených okien a dverí v oblasti parapety proti vnikaniu vlhkosti. Pre krycie biele a svetlé nátery, aplikácia po základnom nátere. Vstreknúť dávkovacou pištoľou a následne zarovnať špachtľou alebo prstom.
Kodrin WV 470
Kodrin WV 472 – Elastická tesniaca hmota na vyplňovanie a utesňovanie V spojov drevených okien a dverí v oblasti parapety proti vnikaniu vlhkosti. Pre transparentné a krycie (farebné) nátery, aplikácia po základnom nátere. Vstreknúť dávkovacou pištoľou a následne zarovnať špachtľou alebo prstom.RUBBOL<sup>®</sup> WP 168 <sup>BPD</sup>
VYBERTE SI DRUH INTERIÉROVÉHO NÁTERU
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top