Akzo Nobel a Teknos

AKZO NOBEL je nadnárodný chemický koncern, ktorého meno je dlhé roky spojené hlavne s výrobou priemyselných chemikálií, farmaceutických prostriedkov, lepidiel a náterových hmôt na drevo, kovy i plasty.

Materiálmi pre priemyselnú povrchovú úpravu dreva sa zaoberá divízia Akzo Nobel Industrial Coatings. Základnými atribútmi našich náterových hmôt sú vysoká kvalita a odolnosť povrchu, dobré aplikačné parametre a chemické zloženie odpovedajúce požiadavkám na ochranu životného a pracovného prostredia.

TEKNOS je Fínska rodinná firma s dlhou tradíciou, ktorá postupom rokov prenikla na väčšinu významných trhov vo svete. Farby Teknos sa úspešne presadili u veľkých zákazníkov svetovéhe mena, ako aj u menších lokálnych zákazníkov.

Teknos je výrobcom preimyselných farieb na kov- mokrých aj práškových, na drevo, na značenie ciest a tiež hobby produktov najmä pre drevo.

PRIMATEK je výrobca známy najmä v Rusku, ktorý sa snaží expandovať na západ. Svoje aktivity rozvíja v Škandinávii, pobaltských republikách a Poľsku, s pomerne agresívnou politikou rozširovania sa smerom na západ. 

Vývoj práškových farieb  Primatek prebiehal v súčinnosti s mnohými odborníkmi z rôznych krajín, preto ich kvalita dosahuje vysoké štandardy.

NAŠA SPOLOČNOSŤ
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top