Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákony Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. SILVI NOVA SLOVAKIA, s. r. o. všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá SILVI NOVA SLOVAKIA, s. r. o. s ich osobnými údajmi výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top