Podmienky použitia

Táto webová stránka je autorské dielo chránené zákonom a je ju možné použiť len v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb., autorský zákon. Zaznamenávať, kopírovať či inak rozmnožovať a napodobňovať toto dielo pre inú než osobnú potrebu fyzickej osobe, a to osobnú potrebu jej účelom zároveň nie je získanie hospodárskeho či obchodného prospechu, sa zakazuje.

NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top