Vzorkovník - olej / exteriér

Na zobrazovanom vzorkovníku boli použité zbrúsené (zr. 150) smrekové lišty.

Na 1. vzorke bol aplikovaný čistý olej TINOVA v dvoch vrstvách, na ostatné vzorky

  • 1. vrstva – pritónovaný olej (odtieň v názve).
  • 2. vrstva – čistý olej TINOVA.
NOVINKY
KONTAKTUJTE NÁS

SILVI NOVA SLOVAKIA, s.r.o.
Družstevná 1664/14
960 01 Zvolen

Tel.: + 421 455 369 320
Fax: + 421 455 369 320
E-mail: silvinova@silvinova.sk

Viac kontaktov

Scroll to Top